spinner

تست تصویر

31 تیر 1395, 14:57 11926 بازدید

در پروژه های دوربین مدار بسته به منظور

جلب رضایت مشتری

قبل از اقدام به هرگونه فعالیت فنی، از دوربین های مورد استفاده در پروژه تست تصویر انجام می گیرد.

این موضوع از جهت اتخاذ تصمیم نهایی در مورد کیفیت تصویر و جانمایی انجام شده در پروژه های دوربین مدار بسته بسیار با اهمیت است.
برای دستیابی به این مهم ، کارشناس فنی شرکت به وسیله یک مانیتور پورتابل و لوازم مورد نیاز که به همراه دارد از چند نمونه مختلف از انواع دوربین مداربسته و مکانهایی که از قبل جا نمایی شده اند تست تصویر گرفته تا نوع دوربین، کیفیت تصویر و چیدمان صحیح دوربین ها با توجه به فضا و آرایش محیط مورد نظر برای مشتری شبیه سازی شده تا زمینه برای تصمیم گیری بهتر با در نظر گرفتن تمامی موارد فراهم گردد.
سپس در صورت تایید کار فرما تیم فنی اقدام به نصب دوربینها و تجهیزات سیستم مدار بسته می نمایند.
 جستجوی در سایت