spinner

کاربری تجهیزات IP در حال سبقت گرفتن از سیستمهای آنالوگ

31 تیر 1395, 00:04 4300 بازدید

جین یانگ مدیر فروش منطقه ای شرکت GVD در مصاحبه با خبرنگار مجله دنیای حفاظت گفت ((به نظر من تجهیزات حفاظتی در ایران بازار بسیار خوبی دارد چراکه دانش افراد رو به افزایش میباشد و همکاری وسیعی در زمینه های مختلف از قبیل بانکداری در این عرصه صورت گرفته است. برای محافظت از افراد در بخشهای مختلف این سیستمها ضرورت دارند . به عقیده من بازار این محصولات در ایران با رشد خوبی همراه بوده و این امر را میتوان در میزان علاقه افراد مختلف برای حضور در نمایشگاههای ایمنی و حفاظتی کشور مشاهده کرد ))

وی با مقایسه سیستمهای آنالوگ و شبکه ای در ایران رشد سیستمهای IP را خوب ارزیابی کرد و گفت (( اشاره من تنها منحصر به ایران نیست و کلا” در سطح جهانی کاربری سیستمهای IP د زیادی دارو ودر حال سبقت گرففتن از سیستمهای آنالوگ میباشد.

به نظرم در حال حاضر بازار این دو نوع تجهیزات به صورت پنجاه پنجاه است.با توجه به امکانات وضوح و قابلیتهای دیگری که سیستمهای IP ارائه میکنند استفاده از چنین تجهیزاتی بسیار توصیه میشود.یانگ رشد سیستمهای IP در ایران را قابل قبول دانست و گفت ((به نظر من شرکتهای مختلف در ایران چنین سیستمهایی را در مقایسه با تجهیزات آنالوگ سیستم آینده بر میشمارند. به همین دلیل معتقدم که این سیستمها گوی سبقت را از تجهیزات آنالوگ خواهند ربود و بیشترین سهم بازار را در اختیار خواهند گرفت.

جستجوی در سایت